Értékeink

Egyediség

A fesztivál szervezői művelődési, művészeti, szórakoztató, és turisztikai célokat tűztek ki.

Gasztronómiai sátorAz egyik fontos cél a helyi tradíciók, hagyományok ápolása, azok megismertetése, átadása a színpadi produkciók, a művészeti csoportok bemutatói, a gasztronómiai programok, egyéb kiegészítő programok által. Másik célkitűzés a helyi és a más településekről idelátogató közönségnek minőségi szórakoztatás nyújtása, közösségépítő programok. A programkínálat széles, minden korosztályt elér, kiszolgálja az eltérő, különböző igényeket. A rendezvény része a város turisztikai koncepciójának.

A rendezvény egyediségét az adja, hogy a méltatlanul elfeledett gyümölcsöt, a szilvát helyezi a középpontba és jeleníti meg az elkészített ételeken, italokon és a hagyományok felelevenítésén keresztül.

Nemzeti érték, szellemi kötődés

Magyar címerFontos célja a fesztiválnak az egyedi, sajátos magyar alkotás, termék bemutatása, felhívni a figyelmet a magyar, nemzeti értékekre.

Mindennek a megjelenítése versenyeken, bemutatókon, kiállításon.
A programok között szerepelnek ételbemutatók, lekvárfőzés, szilvásgombóc készítése, a Kertbarát-kör kiállítása, pálinkaminősítés, lekvárminősítés.

Mindezen tevékenységekbe bevonjuk a határon túli magyar vendégeket, delegációkat is.

A kirakodóvásárban a magyar népművészet termékei, tárgyai jelennek meg. A fesztivál erősen és több szálon kötődik a helyi sajátosságokhoz és hagyományokhoz.


Bemutatja a helyi jellegzetességeket a gasztronómiában: szilvával készült ételek, pálinka, lekvár. A színpadi programokban megjelennek a helyi művészeti csoportok is. A civil szervezetek is tevékenyen bekapcsolódnak a programba. A helyi éttermekben a fesztivál ideje alatt szilvás étkek szerepelnek az étlapon.

Településfejlesztés

A fesztivál tudatosan részt vállal a település vonzerejének erősítésében.
A fesztivál területe a város egyik frekventált helyévé vált. A városrendezési terveknek, beruházásoknak, pályázatoknak megfelelően a fesztivál számára új, még használhatóbb, impozánsabb területet adnak át a közeljövőben. A fesztivál segíti az épített örökség megóvását, a műemlékek helyreállítását, felhívja a figyelmet az állagmegóvásra. A helyi lekvárfőzők vállalkozóvá váltak az évek során, a fesztivál segítette őket termékeik népszerűsítésében, továbbfejlesztésében.

TelepülésfejlesztésMegnyílt a városban a „Magyar Ízek Háza”, bevezették a helyi,”szarvasi termék” elnevezést.

További terv a zárt kertek védelmének biztosítása. Ezt az általános iskolákban a gyakorlókertek ismételt megnyitásával lehetne elérni. Mindezen folyamatoknak egyfajta gerjesztője, elősegítője a fesztivál.