Biztonsági előírások

A 2016. szeptember 09-10-11-én megrendezésre kerülő „XIX. Szilvanap ” rendezvény
23/2011 (III.8) Kormányrendelet, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet,
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek TvMI 10.1:2015.07.15.
(Szabadtéri rendezvények) szerint

BIZTONSÁGI TERV

Szarvas

Készítette: 
Csasztvan Béla
Tel:20/245-6385

Kovács Béla
tűzvédelmi főelőadó
Tel.: +3620/4686588

Letölthető verzió:
Biztonsagiterv 2016 szilvanap.pdf


A terv célja:

A rendezvény résztvevői, látogatói életének megóvása, a különböző veszélyhelyzetek alkalmával foganatosítandó lakosságvédelmi rendszabályok alkalmazása, a biztosítási feladatokat ellátó szervezetek tevékenységének összehangolása.

 

A biztonsági terv tartalmazza az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti 4. § (2) 124. pontja szerinti: „szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett eseményre vonatkozó előírásokat, tartalmi elemeket.

 

A rendezvény során több helyszínen, változatos programmal zajlanak az események. Ezen biztonsági terv célja – a jogszabályok tartalmával összhangban – hogy összefoglalja a nagyobb tömegek által látogatott helyszínekre, eseményekre vonatkozó szabályokat és biztonsági intézkedéseket.

 

I. A rendezvénnyel kapcsolatos alapadatok

A rendezvény helyszíne:Templom tér,Kossuth u.-Vajda P.u.

Helyszínrajz: 1. sz melléklet
A rendezvény látogatóinak várható létszáma, maximális és egyidejű létszám,helyszínenként:2000-2500 fő

A rendezvény időpontja (időtartama):

    2016.szeptember 09. 16.00-tól 2016.szeptember 09. 02.00-ig

    2016.szeptember 10. 10.00-tól 2016.szeptember 10. 02.00-ig

    2016.szeptember 11. 10.00-tól 2016.szeptember 11. 15.00-ig

 

 A rendezvény részletes programja: 2. sz. melléklet

II.    A rendezvényhez társuló kiegészítő programok: kirakodó vásár

 

III.  A rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért felelős személy(ek), illetve elérhetősége(ik)

A rendezvény szervezője: 
Cervinus Teatrum Művészeti Nonprofit Kft.
5540, Szarvas Kossuth tér 3

 

Intézmény felelős vezetője:
Csasztvan András, ügyvezető igazgató
Telefon: +36 20/540 8010

 

A rendezvény biztosításában közreműködő szervezetek:

– Paraszt Attila r.alezredes 20/3315980
– Polgárőrség Tusjak Tamás: 20/920-73-21
– Szent György Biztonsági Megoldások Kft. 

 

IV.  A biztonsági tervben részletezett helyszínek pontos leírása, megközelíthetősége, a biztosított és lezárt területek határa:

– A Kossuth u. (Vajda P.u –tól a Kossuth u. 5-7.sz-ig)

– A Vajda P.u (Szabadság úttól a Vasút u-ig)

 

A Kossuth. utcán 10×40 m nagyságú Fesztiválsátor kerül felállításra, benne   8×6 m   nagyságú színpaddal,továbbá 30 garnitúra sörpad kerül kihelyezésre. Egy garnitúra sörpad egy nyitható lábú asztalt és két nyitható lábú padot jelent.

 A fenti területen vendéglátásra kitelepült sátrak valamint árusító pavilonok kerülnek felállításra.

10×25 m2 méretű sátorban zajlanak a programok a Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Iskolájának udvarán.

 

2016. szeptember 08-án (csütörtökön) 17.00 órától 11-én (vasárnap) 20.00 óráig

a Vajda Péter u. Tessedik Múzeum előtti szakaszának teljes lezárására,

2016.szeptember 08-án (csütörtökön) 20.00 órától 11-én (vasárnap) 20.00 óráig, pedig

– A Kossuth u. (Vajda P.u –tól a Kossuth u. 5-7.sz-ig)

– A Vajda P.u (Szabadság úttól a Vasút u-ig)

   gépjármű forgalom előli lezárására kerül sor.

 

 A területet a Szabadság – Vajda, Vajda – Vasút utcai kereszteződésnél és a Kossuth utcán valamint a Bolza sétányon a biztonsági szolgálat kordonokkal zárja le. A kordonoknál 1-1 fő biztonsági személyzet teljesít szolgálatot a rendezvény ideje alatt.

A lezárt területen belüli lakóházak lakóit, valamint a Rendőrség, a Tűzoltóság és a

Mentőszolgálat autóit engedik át a felállított kordonokon.

Az árusok a területre kitelepülési, rakodási céllal 2016.szeptember 09.-én  06.00 órától behajthatnak,de ott nem parkolhatnak.

A sátrak elhelyezésekor a tűzcsapok környezetét 1 méter sugarú körben szabadon

kell hagyni! Legalább 3,5 méter szélességű területet kell biztosítani a beavatkozó járművek

(mentő, rendőr, tűzoltó) részére.

A sátorral, mobil ponyvával rendelkező árusító helyeket úgy kell kialakítani, hogy

bármely időjárási vészhelyzet esetén a ponyva könnyen elbontható legyen.

 

Mindhárom napon lehetőséget biztosítunk fél kilencig az ott lakóknak kocsikkal kiállni.

 

A fesztivál ünnepélyes megnyitójára a gyülekező,toborzó a Szarvasi Vízi Színház parkolójában kerül sor. Innen vonulnak át gyalogosan a résztvevők a Petőfi  utcán keresztül az I. fesztiválsátorhoz. A felvonulás során a menet áthalad a Szabadság utcán, Templom téren, a Kossuth utcában felállított fesztiválsátorhoz.

A Szabadság utcán történő átkelést a Rendőrség és Polgárőrség bitosítja. 

 

V.  A veszélyforrások kockázatainak minimalizálása érdekében a helyszínre telepített erőforrások:

Mentőszolgálat: 1 db esetkocsi az Ó-temlom mögött

2016.szeptember 09. 16.00 – 09.10. 02.00  óráig

2016.szeptember 10. 10.00 – 09.11. 02.00  óráig

2016.szeptember 11. 10.00 – 09.11. 15.00  óráig

                        

Teljes terület hangosbemondóval való ellátása

Biztonsági szolgálat igénybevétele

Fokozott rendőri jelenlét

Polgárőrség jelenléte

Szervezők

 

Kapcsolattartók:

Hatóságok:

  • Rendőrség:Paraszt Attila r.őrgy. +36 30/586 5919
  • Tűzoltóság:Bíró Zoltán parancsnok  +36 20/930 8351
  • Mentőszolgálat: Litauszki Zoltán: +36 20/979 8653
  • Polgárőrség: Tusjak Tamás: +36 20/920 7321

 

VI.  A rendezvény lebonyolításával kapcsolatos veszélyforrások azonosítása

–       Kedvezőtlen tömeghatások (pánik),

–       Váratlan időjárási anomáliák,

–       Terrorfenyegetés , „rémhírek”,

–       Lokálisan kialakult tüzek

–       Balesetek (közlekedési), rosszullétek,

Fentiekre tekintettel a biztosítással szemben támasztott alapkövetelmény, amely egyébiránt a biztosítás célja is; bármely feltételezett esetben a lehető leggyorsabban beavatkozni képes centrálisan felügyelt és vezetett rendszer kialakítása és működtetése, szorosan együttműködve a szervezett helyi egészségügyi és rendvédelmi erőkkel, hivatásos és társadalmi szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel.

 

Veszélyforrások kockázatainak minimalizálására tett intézkedések:

A rendezvény területén tartózkodók riasztását tűz, baleset, egyéb közveszély vagy rendkívüli időjárási körülmények bekövetkezésének veszélye esetén a térhangosító berendezés alkalmazásával a rendezvény felelős szervezője rendeli el.

 

A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén:              

– a műsorszolgáltatást, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,

– az értesítésre, riasztásra kijelölt hangosító berendezés alkalmazásával a jelenlévőket   értesíteni kell az alábbiak szerint:

„FIGYELEM! A RENDEZVÉNYT BIZTONSÁGI OK MIATT MEGSZAKÍTJUK!
(BALESET, TŰZESET) …TÖRTÉNT (VÁRHATÓ)!
SZÜKSÉGES A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA!
KÉRJÜK, A TERÜLETET HAGYJÁK EL!
VEGYÉK FIGYELEMBE AZ ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLÁK JELZÉSEIT!”

 

A tájékoztató szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési valószínűségére módosíthatja.

A gyors és biztonságos menekülés érdekében 1200×600 mm nagyságú jelölések kerülnek kihelyezésre,melyek a terület bármely pontjáról láthatóak.

●     Szélsőséges időjárási események:

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény

helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés‐előkészítés megalapozottságát, szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását. Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szükség esetén a területről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb veszély‐helyzetek esetére.

Az intézkedési terv az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztető előrejelzésére és riasztására épül. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést és riasztást a következő időjárási elemekre ad ki:

heves zivatar,
felhőszakadás,
széllökés.

 

Veszélyességi szintek meghatározása a 3.sz.melléklet szerint:

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése

 

A felelős szervező

A rendezvény alatt folyamatosan áttanulmányozza a rendezvény napjára, valamint a következő napra szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található. Erről tájékoztatja a szervezésben, a rendezvény biztosításában résztvevőket.

 

●     Terrorfenyegetés

o     A fesztivál látogatói folyamatos tájékoztatása hangosbemondón keresztül

o     A terület kiürítésének megkezdése a menekítési tervben leírtak szerint

o     Rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem és tűzszerészek értesítése

●     Lokálisan kialakult tüzek:

o     Tűz oltásának azonnali megkezdése

o     Tűzoltók értesítése

o     A terület kiürítésének megkezdése a menekítési tervben leírtak szerint

o     Nézők folyamatos tájékoztatása hangosbemondón keresztül

 

A rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terve, módja

Hirtelen fellépő nagy erejű vihar vagy egyéb havária esetén a rendezvény területéhez közel eső Evangélikus Ótemplom/Szarvas,Vajda P.u.2.szám/ és a Városi Sportcsarnok /Szarvas,Petőfi u.5.szám/  a tervezett befogadó hely. A befogadó helyek nyitását haladéktalanul, az alábbi személyek kötelesek végrehajtani:

 

Evangélikus Ótemplom : 3.500 Fő

Kepenyes György Szarvas, Deák F.u.46.                  +36 20/925 0767

 

Városi sportcsarnok:1.200 Fő

Kovács Ferenc Szarvas, Március 15 u.  31.szám       +36 20/568 0102

Az oda vezető menekülési útvonal meghatározása, azt biztosító személyek feladata.

 

A közönség veszélyhelyzeti tájékoztatása Csasztvan András ügyvezető igazgató jóváhagyásával a rendezvény hangosító eszközein keresztül történhet meg.

/L-Acoustics Mtd 115 B. hangfal színpadonként 4-4 db Allen Heath keverőpult/

 

Szükség (pl. áramkimaradás) esetén a távolabb lévő közönség tájékoztatása a rendőrségi gépjármű(vek) is bevonhatóak valamint kézi hangosbeszélőn keresztül tájékoztatjuk a közönséget.

 

 

Rendezvénysátor, színpad,

A rendezvénysátrak színpadján és nézőterén, továbbá a szabad téren pirotechnikai anyagokkal megvalósított látványelemek (pl. tűzijáték, csillagszóró, füstgyertya, stb.) nem alkalmazhatók. A rendezvénysátorban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

 

Nyílt lánggal égő dekorációs elemeket (pl. gyertya, mécses, fáklya, petróleumlámpa, stb.) nem szabad használni.

A színpadok  védelmére 1-1  db 113B teljesítményű tűzoltó készülék lesz készenlétben tartva.

 

A rendezvény szabad területe

A dohányzás a rendezvény szabad területén megengedett.

 

A biztonsági szolgálat visszatérően köteles ellenőrizni, hogy a csikktartó edényekben vagy környékén parázslás, vagy égés nem keletkezett. Amennyiben a biztonsági szolgálat, vagy bárki más a csikktartó edényekben tüzet észlel, köteles azt azonnal eloltani és a felelős szervezőnek ezt bejelenteni.

 

A közlekedési utak biztosítása

A rendezvény területére vezető közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni annak érdekében, hogy tűz vagy más veszélyhelyzet esetén a helyszínen tartózkodó személyek akadálytalanul eltávozhassanak, illetve az élet‐ és vagyonmentés biztosítható legyen.

A rendezvény időtartama alatt a közönség számára  a gépjárművel történő behajtás  a rendezvény területére nem engedélyezhető.  A gépjárműveket a Vasút, Vajda, Kossuth,Deák   utcák  területén kialakított parkolóhelyeken, a KRESZ szabályainak megfelelő módon kell elhelyezni.

A tűzoltáshoz , mentéshez, kiürítéshez számításba vett belső utakon jármű nem parkolhat.

 

A tűzoltás feltételeinek biztosítása

A tűzoltó járművek közlekedéséhez a Vasút utca kerül biztosításra. A kijelölt felvonulási útvonalat folyamatosan szabadon kell tartani, az útvonalon a gépjárművek parkolása, akadály elhelyezése szigorúan tilos!

A területen létesített tűzcsapok a mellékletben szereplő térképen feltüntetésre kerülnek.

A szervező felelős azért, hogy a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen kerüljön elhelyezésre.

 

A biztonsági tervben részletezett körülmények biztosításának megvalósítását a

szervező aláírásával igazolja, egyúttal elrendeli a közreműködök vonatkozásában a fenti

feladatok maradéktalan betartását!

 

Szarvas, 2016. augusztus 4.

 

Csasztvan András
ügyvezető igazgató        

 


 

Melléklet(ek) felsorolása

1.sz melléklet : helyszínrajz,menekülési útvonalak

2.sz. melléklet: a rendezvény programja

3.sz melléklet : veszélyességi szintek

4.sz melléklet: kiürítés számítás

        

2.sz.melléklet: program

2016.szeptember 09- 10 -11.

péntek

16.00 –  Felvonulás a rendezvény helyszínére a Cervinus Teátrumtól

FESZTIVÁLSÁTOR – Vajda P. u.

            16.30 – A XVIII. SZARVASI SZILVANAPOK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA   

                         Közreműködik a Szarvasi Muslincák Férfikar és a Városi Fúvószenekar  

            18.00-19.-30 CimbaliBand  koncertje  

            21.00-01.-00 Apropó zenekar  

 

SZARVASI VÍZI SZÍNHÁZ

           19.-00 Pataki Művek koncertje

           19.30  Edda együttes   élő koncertje

                         

NAGYSZÍNPAD – templom tér

17.00                          Babilon Tse. műsora

18.00                          Sportdíj átadás és a “ Legszebb konyhakert” díjak átadása

22.00                          Tátrai Tibor – Szűcs Antal Gábor: Latin duó című műsora                                                             

 

szombat

 

FESZTIVÁLSÁTOR   

           10.00  – Hevesi Imre gyermekműsora

           12.00 –  Mótyán Tibor és zenekara

           14.00  – Szentegyházi zenekar

 

           17.00 –  Pálinkaminősítés– Eredményhirdetés

           19.00  – Csűrdöngölő zenekar, Bíró István vezetésével

           21.00 – 01.00 Körösparty Band koncertje és Utcabál

           

 

NAGYSZÍNPAD 

11.00   Tangóharmonika zenekar                                                     

13.00   Blue Gym Aerobik Egyesület műsora                                 

15.00   Tessedik Táncegyüttes műsora + Szentegyházi táncosok – kísér a Suttyomba zenekar

 

17.00   Balczó Balázs és zenésztársai                                                                      

20.00   Varga Miklós koncert

 

Szarvasi Vízi Színház

 

19.00  Miss Alpok Adria Szépségverseny

 

           Babilon Tse. műsora

            InFusion Trio és Csemer Boglárka Koncertje

 

LURKÓ UDVAR – GÁL FERENC FŐISKOLA GYAKORLÓINTÉZMÉNYÉNEK UDVARA

09.00-18.00 jÁTSZÓKUCKÓ A LEGAPRÓBBAKNAK

11.00-12.00 Kamara színház – Szentesi Dráma Tagozat vendégjátéka

12.00 és 13.00 Bábszínházi előadás – Süni bábcsoport

14.00 és 15.00 Mesefolyam

09.00-18.00 Nemzetek játékai – Tudományos játékok, ügyességi játékok, logikai és furfangos játékok egész nap !!

Házigazda: A  Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézményének Pedagógusai.

 

Vasárnap

            Evangélikus Ótemplom

10.00 Termésáldás és Hálaadó Istentisztelet

 

FESZTIVÁLSÁTOR

             10.00 – Aranyszamár Színház: Az állatok nyelvén tudó juhász című tárgy- bábjáték

             11.30 –  Harmonika virtuózai

             14.00 – Derzsi György – Kalandozás az operett világában

 

 

 

NAGYSZÍNPAD – TEMPLOM TÉR

11.30 RECEPT VERSENY EREDMÉNYHÍRDETÉSE

12.00 Szalonna és Bandája

13.30 Aradszky László

14.30 Szarvasi Rezes Banda

 

 

KÖLYÖK UDVAR – GÁL FERENC FŐISKOLA GYAKORLÓINTÉZMÉNYÉNEK UDVARA

 

09.00 – 14.00 JÁTSZÓKUCKÓ A LEGAPRÓBBAKNAK

11.30 Gyerekmuzsika – népi gyerekmuzsikák, daltanulás

13.00 Bábszínházi előadás – vendég csoport

10.00-15.00 Nemzetek játékai – Tudományos játékok, ügyességi játékok, logikai és furfangos játékok egész nap !!

Házigazda: A  Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézményének Pedagógusai.

 


3.sz. melléklet

 

Veszélyességi szintek

Első szint (sárga): Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

 

Második szint (narancs): Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

 

Harmadik szint (piros): Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

 

Heves zivatar [a legerősebb széllökések meghaladják a 90 km/ht ("károkozó szél") és/vagy a jég átmérője meghaladja a 2 cmt ("nagyméretű jég")]

                         

Első szintű (citromsárga) jelzés: rendszerint rövid életű, izolált heves zivatar várható. Akár több helyen is kialakulhat intenzívebb zivatartevékenység. Egyegy helyen a zivatarokat kísérő várt legerősebb széllökés vagy a jégméret a heves zivatarnak megfelelő küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölött alakulhat, de a heves kategóriának megfelelő kísérő jelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak.) A szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz társuló heves események bekövetkezési kockázata alacsony.

 

Második szintű (narancssárga színű) jelzés: Hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett" heves zivatarok várhatók. Intenzitásuk extrém is lehet, így akár 5 cmt meghaladó jégméretet, vagy 120 km/ht meghaladó széllökést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az első szintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.

 

Harmadik szintű (piros) jelzés: A várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű zivatarrendszert alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/ht meghaladó széllökéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat magas.

 

Felhőszakadás [Lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–60 perc, de akár 2–3 óra is lehet) 25–30 mmt meghaladó csapadékmennyiség hullik. Intenzív záporok, zivatarok kísérő jelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hullhat.]

                         

Első szintű (sárga) jelzés: Az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25–30 mmt meghaladó csapadékot. Egykét helyen – kisebb körzetekben – kis valószínűséggel 50 mmt meghaladó csapadékösszeg is hullhat.

 

Második szintű (narancs) jelzés: A légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mmt meghaladó csapadékmennyiség essen. Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség!

 

Széllökés [A nagyobb területre várhatóan jellemző nem lokális, az intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó legerősebb széllökésekre, a felszín feletti 10 mes magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300–400 m alatti tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.

                         

Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/ht, de egyegy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti.

 

Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb széllökések már meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.

 

A harmadik (piros) szintű veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti széllökések várhatóak.